Moderná škola jazykov
              Kníhkupectvo


             Srdečne Vás vítame na stránkach Alfa-Omegy


[SK]:[EN]

Home   :.
ENGLISH courses :.
beginer/elementary   :.
elementary+   :.
pre-intermedieate   :.
intermedieate   :.
conversation in English   :.
business English   :.
new MATURITA   :.
for children   :.
BOOKSHOP :.
Translations/Interpreting :.
Tourguide :.
Prices :.
Application Form :.
Photogalery :.
About us :.
Contact :.

Ospravedlnenie návštevníkom:  Na tejto stránke momentálne prebieha čiastočná rekonštrukcia a aktualizácia údajov.


Jazykové centrum ALFA-OMEGA sídlo v Liptovskom Mikuláši, Bellova 3472/9 a prevádzku na Námestí osloboditeľov č.7 (zeleno-žltá budova pri fontáne vedľa Unicredit banky/cukrárne Veronika, na tom istom poschodí ako je fy. Mirage alebo Datax).

Poskytuje vyučovanie jazykov pre jednotlivcov a menšie skupiny. Organizujeme jazykové kurzy pre verejnosť a firmy, prípadne individuálne. Výučba prebieha buď v našich priestoroch alebo priamo u klientov v ich firme.

Alfa-Omega sa špecializuje hlavne na vyučovanie anglického jazyka. Taktiež vieme poskytnúť hodiny slovenčiny pre cudzincov. Ponuka našich kurzov pokrýva všetky stupne znalosti jazyka. Naši klienti si môžu vybrať z ponúkaných kurzov alebo im zostavíme špeciálny kurz. Kurzy iných cudzých jazykov môžu byť zabezpečené na objednávku. Viac informácií o našich kurzoch nájdete v časti ponuka kurzov.

Forma štúdia - zameriavame sa hlavne na zvládnutie komunikatívnych jazykových zručností: Speaking (rozpravanie), Listening (počúvanie s porozumením), Reading (čítanie) a Writing (písanie). Samozrejme k tomu patrí aj slovná zásoba a gramatika - zrozumiteľne a jednoducho, bez ktorých by nadobúdanie uvedených zručností nebolo efektívne. Takisto ďalšou výhodou sú malé skupiny - max. 12 ludí v skupinovom kurze, aby sa vyučujúci mohol každému venovať.
Zámerom používania našich vlastných vyučovacích metód je docielenie aktívnej znalosti vybraného cudzieho jazyka u našich klientov. Naše techniky sú zamerané na dosiahnutie plynulosti a nadobudnutie potrebnej slovnej zásoby. Zamestnávame lektorov, ktorých materinský jazyk je angličtina ako aj učiteľov angličtiny slovenského pôvodu. Naši zamestnanci majú skúsenosti s vyučovaním jazykov a boli zaškolení v používaní našich vyučovacích metód, ktoré sú klasické, rokmi overené a nemajú žiadne prvky sugestopédie (napr. učenie v hladine alfa), prip. iné neosvedčené a neštandardné metódy učenia.

Názov nášho centra Alfa-Omega je tvorený z prvého a posledného písmena gréckej abecedy a vyjadruje začiatok a koniec, v našom vnímaní učenie sa všetkého podstatného od A do Z. Zároveň Alfa-Omega má aj Biblický pôvod a je jedným zo symbolov kresťanstva.

   *  *  *   ©2004-2011 .:. ALFA-OMEGA .:. www.alfa-omega.sk .:. Liptovský Mikuláš  *  *  *